ΤΕΝΤΕΣ ΜΕ ΣΠΑΣΤΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ